Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü

TC. T.C. Sağlık Bakanlığı
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

4 Şubat Dünya Kanser Günü

Güncelleme Tarihi: 07/02/2018

4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ

Kanser, dünyada ve ülkemizde ölüm sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada gelen önemli bir toplum sağlığı problemidir. Dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olan kanser, toplumlarda önemli bir sosyo-ekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. Bunun yanı sıra kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması da bu konuya verilen öneminde giderek artmasına yol açmıştır.

Bu amaçla son yıllarda dünyada ve ülkemizde artış gösteren, önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan kansere yönelik mücadelemiz de devam etmektedir. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından önlenebilir kanserlerden olanMeme, Kolerektal ve Serviks kanserlerinde Ulusal Tarama Standartları çerçevesinde sürdürülen tarama faaliyetleri ve kanser kayıtçılığında yürütülen çalışmalarda önemli bir hız kazanmıştır.        

Türkiye’de kanser insidansı Dünya insidansının üzerinde seyrederken, Avrupa Birliği ülkelerinden ve Amerika gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere göre kanser açısından her iki cinsiyet içinde daha düşük hızda olduğu görülmektedir. İlimiz olarak değerlendirildiğinde kanser teşhisi alan hasta sayısı Türkiye ortalamasının ve beklenen olgu sayısının altında olduğu tespit edilmiştir. HSGM Kanser Daire Başkanlığı Kanser İstatistiklerine göre ülkemizde 2014 yılında 163 bin kişiye kanser teşhisi konulmuştur.  Erkeklerde en sık görülen kanserlerde 1.Akciğer, 2.Prostat, 3.Kolorektal iken, Kadınlarda en sık görülen kanser türü 1.Meme Kanseri, 2.Troid, 3.Kolorektal kanseridir.  Çocukluk çağı kanserlerinde ise lösemi en sık görülen kanser türü olma özelliğini korumaktadır.

İlimiz genelinde 2017 yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan KETEM(Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezi) tarafından yapılan taramalarda 7.669bayana Mamografi çekilmiş olup 12 tanesinde Meme kanseri tespit edilmiştir. Yine Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan 1. Basamak sağlık kuruluşları (ASM, AÇS-AP, KETEM, TSM) tarafından 9.393 bayana yapılan Rahim ağzı kanseri taraması sonrası 296 tanesi şüpheli bulunduğundan bir üst basamağa sevk edilmiştir. 12.464Kadın +Erkek’e yapılan kalın bağırsak kanseri taramasında 148 kişi şüpheli pozitiflik bakımından sevk edilmiştir. 2018 yılı ocak ayında KETEM tarafından 2 Meme kanseri daha tespit edilmiştir.

Kanser tarama programlarımız sadece il merkezi odaklı olmayıp, daha çok hastaya ulaşabilmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilçelerimizde de devam etmektedir. İlimiz Kovancılar, Keban, Palu, Maden…gibi ilçelerimizde bulunan Aile Sağlığı Merkezleri tarafından toplanan hedef yaş gruplarındaki vatandaşlarımız Müdürlüğümüz resmi aracı ile merkeze getirilmek suretiyle KETEM’de ücretsiz kanser taramaları yapılmaktadır.İlimizde Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında, Kanser Erken Teşhis ve Tarama merkezinde(KETEM);

ü  30-65 yaş arası kadınlara HPV-DNA testi ile Serviks (Rahim ağzı) kanseri,

ü  40-69 yaş arası kadınlara mamografi çekimi ile Meme kanseri,

ü  50-70 yaş arası kadın ve erkeklere Dışkıda gizli kan (G.G.K) tetkiki ile Kolorektal (barsak) kanseri taraması yapılmaktadır.

İlgili yaş grubunda bulunan herkes rahimağzı ve kalın bağırsak kanseri taramalarını KETEM’ in yanı sıra Aile Sağlığı Merkezlerinde de ücretsiz olarak yaptırabilmektedirler.

Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü kanserle mücadelemizde halkımızda farkındalık oluşturulması, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları içermesi açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle 4 Şubat Dünya Kanser Günü toplumda davranış değişikliği sağlayabilecek etkin ve verimli faaliyetlerle değerlendirmeye çalışılmaktadır. Tüm halkımızı tarama programlarına katılmaya davet ediyoruz.

Unutmayalım !!!

Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır !!!