Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü

TC. T.C. Sağlık Bakanlığı
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ

Güncelleme Tarihi: 10/02/2018

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ

14,15,16 MART 2018

27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Uygulayıcı Personel Başlıklı 10. Maddesinde, “uygulayıcı olarak çalıştırılacak personel Bakanlıkça belirlenen eğitime katılmış ve sertifika almış kişilerden oluşur.” denilmektedir.

Bu kapsamda; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından eğitim vermeye yetkilendirilen Çevre Sağlığı Birimimiz tarafından 14,15,16 Mart 2018 tarihleri arasında Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Misafirhanesi Toplantı Salonunda 3 gün sürecek eğitim planlanmıştır.

Eğitim ücreti 146 TL olup, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Hesabı Elazığ Ziraat Bankası Merkez Şube IBAN NO: TR200001000186347065645001 nolu hesaba yatırılacaktır. (Banka dekontuna katılımcı adı, Kimlik No ve “biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi ücreti” ibaresi eklenecektir.) Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi/Ankara sertifika ücreti olarak IBAN NO: TR290001002533000010006399 nolu hesaba 12 TL yatıracaklardır.

Eğitime katılmak isteyenlerin ekteki örnek dilekçe ve istenen belgelerle Müdürlüğümüze 09.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar başvurması gerekmektedir. Uygulayıcı eğitimine katılacakların en az ilkokul mezunu olma kaydıyla müracaatları kabul edilecektir.

Eğitime katılacakların konaklama, yemek vb. giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır. Katılımcıların; eğitime derslere devamı esastır. 3 veya daha fazla derse katılmayan adayın eğitimi sonlandırılacak ve sınava alınmayacaktır. Eğitim sonunda yapılacak sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alınması koşuluyla sertifika verilecektir.

Ayrıntılı Bilgi :

Hayrullah YILMAZ : 05323760314

 

Örnek Dilekçe için tıklayınız…