T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası

Güncelleme Tarihi: 10/05/2018

 

ENGELLİ OLMAK ÖĞRENMEYE VE ÜRETMEYE ENGEL DEĞİLDİR...

Engellilik oldukça çeşitlilik göstermekte, nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artış nedeni ile engelli sayısı da artmaktadır. Engelli insanların sağlık, rehabilitasyon, çevre, eğitim ve istihdam alanlarında karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak ele alınmaktadır.

Engellilik doğuştan ya da kaza veya uzun süren bir hastalık sonucunda oluşan bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerin kaybı olarak tanımlanmaktadır. Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür.

 Engelliliğin ortadan kaldırılması için evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri ile kalıtsal kan hastalıklarından talasemi ve orak hücre anemisi başta olmak üzere Gebelik öncesi danışmanlık hizmetleri ile Akraba evliliği ve genetik hastalıkların sorgulanmasıMadde bağımlılığı, Beslenme, Risk faktörlerinin belirlenmesi, Kronik hastalıkların araştırılması Ailevi hastalığın olup olmamasının sorgulanması, Eşlerde ve ailelerinde anomali öyküsünün sorgulanması 3 ve üstü düşük öyküsünün araştırılması ve Kadın rutin ilaç kullanma durumundaysa bunların belirlenerek gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Doğum sonu bebeklerden topuk kanı alınarak fenilketonüri, biyotinidaz eksikliği konjenital hipotiroidi taraması ile oluşacak zeka geriliği, beyin hasarlarının engellenmesi işitme tarama testi ile işitme kayıplarının erken tespitinin sağlanması, gelişimsel kalça displazisi muayenesi ile yenidoğan döneminde tüm bebeklerin kalça çıkığı açısından taranması görme taraması ile erken teşhis ve tedaviye yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

 Engelliler alanındaki duyarlılığın arttırılması, ülkemizde son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle kendini göstermiş, engellilerin meselelerinin çözümü anlamında çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında engelli vatandaşlarımıza öncelik verilmekte ve sağlık kurumlarında fiziki anlamda da engelli vatandaşlarımıza göre düzenlemeler yapılmaktadır.

Engelliliğin önlenmesinde, engellilere karşı gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulmasında, bireylerin engellilikle ilgili farkındalığının artırılmasında ve engellilerin kendi haklarının bilincine varmasında, sağlık sektöründen, eğitim sektörüne kadar pek çok sektörün işbirliği içinde olması çok önemlidir.      

Unutulmamalıdır ki, engelli bireyin yaşadığı sorunlar sadece kendisinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Bizler ülkemizin her bireyi gibi engelli insanlarımızı da kendi kendine yetebilir hale getirebilmek için toplum ve birey olarak üzerimize düşeni yapmalıyız.


Unutulmamalıdır ki;
EN BÜYÜK ENGEL ENGELLENMEKTİR!