overlay

Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Cahit Polat, Halkımızın Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Tedbirli Olmasını İstedi

       İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Cahit POLAT mevsim değişikliğinde bağlı olası su taşkınlarının  içme ve kullanma suyu şebekesi ile kanalizasyon sistemlerinde meydana getireceği arıza ve bulaşıcı hastalıklar konusunda vatandaşlarımızı uyardı.

       Yağmurlar nedeniyle de çevresel kirliliğin yüzeysel su kaynaklarına da taşınacağını belirten Doç. Dr. Cahit POLAT yaptığı açıklama da “Sel taşkınları ve yağmur sularına karşı yeterli koruma önlemi alınmayan kaynak, kaptaj ve keson kuyuların kirlenmesi söz konusu olabilmektedir. Bunun yanı sıra içinde bulunduğumuz dönem itibarıyla içme ve kullanma suyu temin edilen kaynaklarda su seviyelerinde azalmalar ve mevsimsel nüfus hareketleri (bayram vb.) nedeniyle içme ve kullanma suyu ihtiyacı yerel düzeyde artmakta ve bazen bunları telafi etmek amacıyla güvenli olmayan ek su kaynakları da devreye alınabilmekte veya mahalle çeşmesi, kuyu suyu gibi düzenli kontrolü yapılmayan su kaynaklarından temin edilen sular da tüketilmektedir. Ayrıca sonbahar dönemi yerel gıdaların en fazla üretildiği ve tüketildiği bir dönem olup bu gıdaların hazırlanmasında ve tüketime sunulmasında hijyen koşullarına gereken özenin gösterilmemesi de, su ve besinlerle bulaşan hastalıkların görülme riskini arttırabilmektedir. Sulara yönelik yapılan rutin klorlama gibi dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında norovirüs gibi bazı mikrobiyolojik etkenlerin kontrol altına alınmasında güçlükler yaşanmaktadır” şeklinde konuştu..

       Bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan salgınların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla halkımızın alacağı tedbirleri maddeler halinde açıklayan Doç. Dr. POLAT “ 

       

  • Temiz gıda ve su tüketilmesi ve kaynağı belli olmayan veya kirlendiğinden şüphelenilen suların kullanılmaması, içme suyunda bulanıklık veya koku gibi değişiklikler farkedildiğinde suyun kullanılmaması ve ilgililere haber verilmesi,
  • Mahalle aralarında kontrolsüz çeşme, kuyu, tanker, bidon vb. kaynaklardan içme suyu temin edilmemesi,
  • Evlerde ihtiyaç fazlası su depolanmaması, depolanan veya saklanan suların ağzı kapalı temiz kaplarda ve güneş görmeyen serin yerde muhafaza edilmesi, sular gelse bile öncelikle depolanmış suların tüketilmesi, geniş kapaklı musluklu bidonların tercih edilmesi, temizliğinin sürekli kontrol edilmesi,
  • Bina ve konutlarda kullanılan su depolarından temizliği yapılmamış olanlar hemen, daha sonra da belirli periyotlarla (kesinti olduğu dönemlerde 3 ayda bir, diğer dönemlerde 6 ayda bir) temizlenmeli ve bakımları yapılarak dezenfeksiyonu sağlanması,
  • Herhangi bir ateşli hastalık veya ishal ortaya çıktığı zaman en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması,
  • Eğer su kesintisi olduysa; kesintiye dair çalışmaların yapıldığı sürede şebeke suyu içme amaçlı kullanılacak ise tercihen kaynatılıp, soğutularak kullanılması, kesinti sonrasında şebekeye verilen suyun berraklaşıncaya kadar 3-5 dakika akıtılması, Ambalajlı su (pet, bardak, cam şişe ve damacana) kullanılacaksa Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olmasına dikkat edilmesi,
  • Çiğ sebze ve meyvelerin bol su ile iyice yıkanarak tüketilmesi gerektiğini” söyledi.  


GÖRSEL BASIN :

YAZILI BASIN        :
http://www.elazigfirat.com/Hbr-17265-Icme-ve-kullanma-suyuna-dikkat.html
http://www.el-aziz.com/polat_bulasici_hastaliklara_karsi_tedbirleri_anlatti_haber15506.html
https://www.elazigsonhaber.com/saglik/dikkat-polat-vatandaslari-uyardi-h18263.html