overlay

Sağlık Müdürlüğümüz Tarafından Aile Hekimlerine Yönelik “Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitimi” Düzenlendi

İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolü,  kalp ve damar hastalıklarının erken tanısının sağlanması ve tedavi standartlarının oluşturulması amacıyla müdürlüğümüze bağlı aile hekimlerine yönelik “Kronik Hastalıklar İzlemi İl Eğitimi” düzenlendi.

07.11.2018 Çarşamba Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanımız Dr. Abdulkadir KANTARCIOĞLU’ nun açılış konuşması ile başlayan eğitime, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcımız Uzm. Dr. Ali ATAR,  aile hekimlerimiz, Kronik Durumlar birimi sorumlumuz Uzm. Dr. İrem BULUT,  Dr. Birsen ADEMOĞLU, ve çalışanlarımız katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğümüz Sosyal Tesisleri Toplantı salonunda periyodik olarak grup programı şeklinde hazırlanan ve müdürlüğümüze bağlı tüm Aile Hekimlerimizin katılacağı eğitim programında; kronik hastalıklar, risk faktörlerinin önemi ve izlemi süreci  hipertansiyon tanımı ve epidemiyolojisi, kan basıncı ölçümü ve değerlendirmesi, hipertansiyonda anamnez, fizik muayene ve laboratuvar tetkikleri, erişkin hipertansif hastalarda tedavi ve algoritması, özel hasta gruplarında hipertansiyon hedefleri ve tedavi, kardiyovasküler hastalıklar, risk faktörleri ve modelleri ana başlıkları altında katılımcılara yönelik bilgilendirme ve sunumlar yapılacaktır.

Kronik hastalıklar (kalp ve damar, böbrek, astım, KOAH, diyabet, kanser) ve risk faktörlerine (tütün, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik) yönelik önleme ve kontrol programlarının faaliyetleri ile toplumun bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri (tütün ve alkol kullanımı sağlıksız beslenme ve fiziksel inaktivite ) konusunda  farkındalığı arttırılmasının ve bireylerin sağlıklı yaşam kültürünü benimsemelerinin hedeflendiği eğitim programı, 5 gün devam edecek olup, eğitim programı sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.08.11.2018

ÖNEMLİ !!!!!

EĞİTİM ve EĞİTİM KONUSU DÖKÜMANLARA AŞAĞIDA VERİLEN LİNKLER ÜZERİNDEN ULAŞABİLİRİSİNİZ.

Katılımcı Rehberi

- Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi Klavuzu
 

- Hiper Tansiyon İzlem Klavuzu

- Bölüm 1. 1.Oturum Kronik Hastalıklar İzlem Süreci

- Bölüm 2. 1.Oturum HİPERTANSİYON Tanı

- Bölüm 2. 2.Oturum HİPERTANSİYON Tedavi

Bölüm 2 .3.Oturum HİPERTANSİYON Özel Hasta

- Bölüm 3. 1.Oturum KVH Risk Model

- Bölüm 3. 2.Oturum SCORE Hasta

YAZILI BASIN      :
https://www.haberturk.com/elazig-haberleri/64550650-aile-hekimlerine-kronik-hastaliklari-izlemi-egitimi
http://www.iha.com.tr/elazig-haberleri/aile-hekimlerine-kronik-hastaliklari-izlemi-egitimi-2150813/
http://www.karar.com/elazig/aile-hekimlerine-kronik-hastaliklari-izlemi-egitimi-1023852


GÖRSEL BASIN    :

  • 3-a.JPG
  • 4.JPG
  • 4-a.JPG
  • 2.JPG
  • 1.JPG