overlay

İl Sağlık Müdürümüz Tarafından Farmakovijilans Eğitimleri Düzenlendi

İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından, İlaçların güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması,  kayıt altına alınması ve yan etkilerinin azaltılmasına yönelik Farmakovijilans konulu eğitim düzenlendi.

Müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Hizmetleri’ne bağlı İlaç Eczacılık Birimi tarafından 11-17 Aralık 2018 tarihleri arasında Sağlık Müdürlüğümüz toplantı salonunda düzenlenen eğitimlere; Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Ramazan GÜRGÖZE, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Cihan TEKİN, Eczacılık Birim sorumlusu Ecz. Fatma SELVİ, Elazığ Aile Hekimleri Derneği ve Elazığ Eczacı Odası Başkanlığı yönetimi ile Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri ve ilimizdeki özel sağlık kurumlarının birim sorumlularından oluşan hekim ve eczacılar katıldı.

Belirli periyotlar halinde yapılan eğitim toplantılarında illerde yürütülecek olan Farmakovijilans Faaliyetleri İçin Standart Çalışma Yöntemi Esasları hakkında bilgilendirme yapılmasının yanı sıra ilaçların istenmeyen ve amaçlanmayan yan etkilerinin önlenmesine yönelik bilgi verildi. Dünya Sağlık Örgütü verilerinin de sıkça yer aldığı eğitimler sırasında yaşanılan advers etkilerin % 72'sinin önlenebilir olduğu vurgulanarak, ilaçların ortaya çıkan yan etkilerinin ivedi bir şekilde bildiriminin yapılmasının önemine değinildi. Ayrıca istenmeyen yan etkileri fazla olan ilaçlar da doz kısıtlaması ve  ilacın geri çekilmesinin uygun durumlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtilerek,  tüm eczacıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu üzerinden (TİTCK) bildirim yapabilecekleri gibi, oluşan yan etkilerin Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildirmek üzere Sağlık Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve İl Koordinatörü Dr. Cihan TEKİN’e gerekli bilgilendirmenin yapılması istendi.18.12.2018

  • 6.JPG
  • 3.jpg
  • 7.jpg
  • 4.jpg
  • 1.JPG
  • 3.JPG