overlay

İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Cahit POLAT' tan Vatandaşlara ''Aile Hekiminizi Erken Tanıyın'' Çağrısı

İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Cahit POLAT, aile hekimliğini tanıtmak, bilinirlik düzeyini artırmak ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak,  aile hekimlerini daha yakından tanımalarını istedi.

Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “Aile Hekiminizi Erken Tanıyın”  kampanyasına vurgu yapan İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Cahit POLAT yaptığı açıklamada  “ Bilindiği üzere Aile Hekimliği, erken tanı ve tedaviyi sağlamak, sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak, sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli iletişim halinde olmak üzere kişiye yönelik birinci basamak bir sağlık hizmeti birimidir. 2005 yılında pilot uygulamayla başlayan ve 2010 yılında tüm ülkede yaygınlaşan aile hekimliği sayesinde ülkemizde anne bebek ölümleri azalmış ve hasta takibi çok üst düzeye çıkartılmıştır. Türkiye bebeklik ve çocukluk çağı aşılamalarında AlmanyaFransaİngiltere ve  Belçika gibi ülkelerin önüne geçerek, dünyada ilk sıralarda yer alacak şekilde aşılama sağlamıştır. Vatandaşlarımızın uygulamayı kabullenmelerine bağlı olarak koruyucu sağlık hizmetleri gelişmiş ve kamuda sağlık alanındaki en yüksek memnuniyet sıralamasında aile hekimliği yine en başta yer almıştır. Ayrıca Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 2000 yılında 68 iken, aile hekimliği uygulamasının yaygınlaşmasıyla 2016 yılında ortalama yaşam süresinin 78'e yükseldiği yapılan çeşitli istatistiki çalışmalarla ortaya konulmuştur”  şeklinde ifade etti.

İlimizdeki aile hekimliği kadro doluluk oranının %  95.5 ile Türkiye ortalaması olan % 91.4’ün  üzerinde olduğunu belirten İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. POLAT “  vatandaşlarımızın aile hekimleriyle kuracakları erken irtibat sayesinde hastalıklardan korunabilecekleri gibi erken teşhis, tedavi ve kronik hastalıklarının takibini de aile hekimliklerinde yapabilmektedirler. Hem koruyucu hekimlikten faydalanmak hem de kısa sürede en yakın yerden sağlık desteği alabilmek için öncelikle aile hekimlerine başvurmaları büyük önem arz etmektedir. Aile hekimlerimiz akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesinin yanı sıra hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmeti de sağlıyor. Aile hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi, başka bir uzmanlık dalını ilgilendiriyorsa kişinin bu hizmete ulaşmasında koordinasyonun sağlanması da aile hekiminin görevidir. Aile hekimlerimizi önemsiyoruz. Halkımızın da bu konuya gerekli duyarlılığı göstereceklerinden eminim” dedi.19.12.2018

YAZILI MEDYA      : 
http://www.el-aziz.com/elazig_il_saglik_muduru_doc_dr_cahit_polattan_vatandaslara_aile_hekiminizi_taniyin_cagrisi_haber16650.html


GÖRSEL MEDYA :