overlay

İl Sağlık Müdürlüğümüzde Tarama Sonrası Teşhis Merkezi Çalışma Toplantısı

 İl Sağlık Müdürlüğümüzde Ulusal Tarama Standartları çerçevesinde 2018 yılı 4. Dönem “Tarama sonrası Teşhis Merkezi Çalışma Toplantısı” düzenlendi.

18.01.2019 Cuma günü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanımız Dr. Abdulkadir KANTARCIOĞLU’ nun yönetiminde müdürlüğümüz Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Yavuz ORUÇ, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ali ATAR, Teşhis Merkezi üyesi uzman hekimler ve ilgili çalışanlarımız katıldı.

Toplantıda kurul kararları gereğince tarama sonrası şüpheli vakaların yönlendirilmesi, Teşhis Merkezi alanındaki yeniliklerin güncellenmesi ve kurul çalışmalarında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ile birlikte ileriye dönük alınan kararların uygulamaya konulması konusunda karşılıklı görüş alış verişi ve önerilerde bulunuldu.

Bilindiği üzere son yıllarda dünyada ve ülkemizde artış gösteren ve önemli bir halk sorunu haline gelen kanser hastalıklarına yönelik özellikle meme, serviks (rahimağzı) ve kolorektal (kalın bağırsak) kanserlerinde Ulusal Tarama Standartları çerçevesinde sürdürülen tarama faaliyetleri  önemli bir hız kazanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm kanserlerin üçte birinin önlenebilir,  üçte birinin de erken teşhis edilebilir kanserler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranlarının 2025 yılına kadar yüzde 25’ e düşürülmesi de yine aynı örgütün hedefleri arasında yer almaktadır. 21.01.2019

  • 1.jpg
  • 2.jpg