SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAV TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK
31 Ocak 2019


Sağlık Bakanlığımız taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere,Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında ilan edilen 6.409 kadro için başvuran adayların başvuru ve sınav sürecine ilişkin iş ve işlemler ile sınav takvimi daha önce yayınlanmıştı. Ancak sınav takviminde belirlenen süre içerisinde adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının mümkün bulunmaması, adayların atamaları ile diğer iş ve işlemlerin tamamlanıp eksiksiz olarak yapılabilmesi için sınav takviminin ekteki şekilde değiştirilmesi ilgi uygun görülmüştür.
  

  Güncel Sınav Takvimi İçin Tıklayınız!