overlay

İl Sağlık Müdürlüğümüzden Enfeksiyon Kontrolü ve Risk Yönetimi Konulu Toplantı

İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından hasta, hasta yakını, ziyaretçi, çalışan ile tesis ve çevre güvenliği kapsamında hastanede sunulan hizmetlere ilişkin “Enfeksiyon Kontrolü ve Risk Yönetimi” konulu eğitim düzenlendi.

20.02.2019 Çarşamba günü Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen eğitim toplantısına; ilimizde bulunan Üniversite, Kamu ve Özel hastanelerde görevli Enfeksiyon Sorumlusu Hekim, Hemşire ve Kalite Birimi çalışanları katıldı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Dr. Öğretim Üyesi Gülden KARLIDAĞ ve Müdürlüğümüz Kalite Koordinatörü İş Güvenliği Uzmanı Hamiyet KANTARCIOĞLU’nun sunumları ile gerçekleşen eğitim toplantısında ;  bilimsel kurallar ve mevcut ulusal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen sağlık hizmetleri sunumunda çalışanları ve hastaları tehdit eden enfeksiyonların tespiti, kontrolü ve önlenmesine yönelik alınacak tedbirler yanında, hastanelerde karşılaşılabilen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal ilişkin unsurlar ile hizmet kaynaklı tüm risklerin yönetilmesi konusunda katılımcılara bilgi verildi.21.02.2019

YAZILI BASIN :
http://www.elazigfirat.com/enfeksiyon-kontrolu-ve-risk-yonetimi-konusuldu/