overlay

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Otizm Spektrum Bozukluğu, belirtileri yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan gelişimsel bir bozukluktur. Genel olarak dil gelişiminde gecikme ve tekrarlayıcı davranışlarla seyreder. Duygusal ve sosyal gelişim problemleri sıklıkla yaşamın ilk iki yılında görülmeye başlar. Tekrarlayıcı davranışlar ise 18 aydan sonra ortaya çıkmaktadır.

 Otizmin belirtileri:

  • Göz teması kısıtlıdır.
  • Çevresindeki kişilere karşı ilgisizdir, kendi başına kalma eğilimindedir.
  • Sallanmak, kendi etrafında dönmek gibi basmakalıp, tekrarlayıcı davranışlar sergiler.
  • Genellikle dönen ve ışıklı cisimlere aşırı ilgi gösterir.
  • Oyuncakları amacına uygun oynamaz, onun yerine sıraya dizer, döndürür. Dokunma, ışık ve sese karşı aşırı hassasiyeti olabilir.
  • Değişikliklerden hoşlanmaz, böyle durumlarda aşırı tepki gösterebilir.
  • Bir nesneye karşı takıntılı derecede bağlanabilir.
  • İsmi ile seslendiğinizde çoğu zaman dönüp bakmaz, duymuyormuş gibi davranır.
  • Yaşıtlarının oynadığı oyunlarla ilgilenmez, onların oyunlarına katılmaz.

2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafında ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ kabul edilmiş olup tüm dünyada ve Türkiye’de,

Otizm konusunda çeşitli etkinliklerle toplumda farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından 2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ  yürütülen ‘Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı’ ile otizmde erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon zincirinin kurulması amaçlanmaktadır. Bu program kapsamında Aile Hekimlerinden sorumlu oldukları 18-36 ay arasındaki çocuklara otizm riski açısında tarama yapılması istenmektedir. Elazığ ilinde 2018 yılında itibaren toplamda 4346 çocuğun taraması yapılmış olup, bu program kapsamında çocukların taramaları yapılmaya devam etmektedir. 01.04.2019

  • 2NİSAN DÜNYA OTİZM GÜNÜ-2019.jpg