SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
02 Nisan 2019

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için yapılan Sözlü Mülakat Sınav Sonuçları ve sınav takvimi ekte yer almaktadır.

İlan edilen sınav sonucunda başarılı olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra yapılacaktır. Bu bağlamda iş takvimine uygun olarak hareket edilecektir. İş takvimimizde belirtilen günlerde gerekli iş ve işlemlerin tarafınızdan takip edilmesi gerekmektedir.

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Sonuçlar ve Sözlü Sınav Takvimi


Sınav Takvimi İçin Tıklayınız

Ambulans Sürücüsü.xlsx

Bilgisayar Bakım Onarım Elemanı.xlsx

Biyomedikal Cihaz servis Destek Elemanı.xlsx

Elektrik (Genel).xlsx

Güvenlik Görevlisi.xlsx

Veri Giriş Kontrol Elemanı.xlsx

Yardımcı Klinik Elemanı (Diş).xlsx


ATAMAYA ESAS BELGELER

MAL BİLDİRİM BEYANI

AÇIKTAN ATAMA BAŞVURU FORMU