Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı İtiraz Değerlendirme Sonuçları
10 Nisan 2019

Sürekli işçi alımı sözlü sınav sonuçlarına itiraz süresi 05.04.2019 tarihinde sona ermiş olup; sözlü sınava


Veri Giriş Kontrol İşletmeni 1

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) branşından 1,

Bilgisayar Bakım ve Onarım 1 kişi tarafından itiraz yapılmıştır.

Müdürlüğümüz Sınav Kurulu Komisyonu 09.04.2019 tarihinde saat 15:30 da Toplantı Salonunda toplanarak itirazları değerlendirmiştir. Değerlendirme sonucunda Soru Cevap Tutanakları ve Sözlü Sınavı Aday Değerlendirme Formlarındaki puanlarda değişiklik yapılmasını gerektirecek bir durum tespit edilmemiştir. İtirazlar sonrası nihai liste aşağıda yayınlanmıştır. 

Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2018 tarih ve E.553 Sürekli İşçi Alımı Sınav, Yerleştirme ve Atama İşlemleri yazıları gereği İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 10.04.2019


Ambulans Sürücüsü

Bilgisayar bakım onarım elemanı

Biyomedikal Destek Elemanı

Elektrikçi

Güvenlik Görevlisi

Veri giriş kontrol elemanı

Yardımcı Klinik Eleman  (Diş)
Nihai listede başarılı olan adaylar 11-12-15 Nisan tarihlerinde evrak teslimatı yapacak olup; 13- 14 Nisan tarihleri hafta sonuna denk geldiğinden  evrak teslimatı yapılmayacaktır.