overlay

8 Mayıs Dünya Talasemi Günü

8 MAYIS DÜNYA TALASEMİ GÜNÜ

Akdeniz Anemisi (Talasemi) anne ve babadaki hastalıklı genlerin çocuğa geçmesiyle oluşan ve ağır bir kansızlıkla seyreden, tedavisi çok güç ve pahalı, ancak önlenebilir bir hastalıktır.

1993 yılından itibaren 8 Mayıs “Dünya Talasemi Günü” olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde de planlanan çeşitli aktivitelerle önemli bir halk sağlığı sorunu olan hemoglobinopatilerin gündemde tutulması ve bu sayede toplumun konu ile ilgili bilinçlendirilmesi, farkındalık yaratılması ve konuya hassasiyetin oluşturulması hedeflenmektedir. Talasemi ve hemoglobinopatiler dünyanın ve ülkemizin önemli halk sağlığı sorunlarından birisidir.

Talasemi sıklığı Türkiye genelinde %2.1, sahil bölgelerinde ortalama % 4.3 civarındadır ve her yıl 300-400 talasemili hasta çocuk doğmaktadır.Türkiye’de yapılan her 4 evlilikten biri akraba evliliğidir (%25,1). Akraba  evlilikleri en çok (%70) birinci dereceden akrabalar arasından gerçekleşmektedir.Bu durum otozomal resesif hastalıkların toplumda görülme sıklığını artırmaktadır. Bu nedenle akraba evliliklerinin önlenmesi talasemi ile mücadelede de çok önemlidir.

Yakın akraba evliliklerinin oldukça yüksek olduğu Ülkemizde talasemi gerçek bir toplumsal sorundur. Bu gerçekten hareketle Sağlık Bakanlığı İlimizin de içinde yer aldığı 41 ilde Hemoglobinopati Kontrol Programını başlatmıştır.

Program kapsamında talasemili bebek doğumunun engellenmesi hedeflenmektedir. Eğitim, taşıyıcıların tespiti, doğum öncesi tanı yöntemleri, genetik danışmanlık, akraba evliliklerinin önlenmesi talasemiyi büyük ölçüde önleyecektir.

Anne babadan çocuğa geçen kalıtsal bir kan hastalığı olan talaseminin önüne geçebilmek amacıyla ilimizde “Hemoglobinopati Tanı Merkezi” 2003 yılından bu yana hizmet vermektedir. Evlilik öncesi tüm çiftlerin tarama testi için Sağlık Kuruluşlarına başvurması taşıyıcıların tespiti ve hasta bebeklerin doğumunun engellenmesi açısından son derece önemlidir.

Talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Talaseminin önlenmesi için akraba evliliklerinden kaçınmalı , evlilik öncesi tarama testlerini yaptırarak , sağlık kontrollerinden geçmeli , eğer çiftlerin her ikisi de talasemi taşıyıcısı ise çocuk sahibi olmadan önce mutlaka yetkili merkezlerden genetik danışmanlık alarak doğum öncesi gebelikte gerekli testlerini yaptırmalıdırlar.

Toplumu bu konuda bilgili, duyarlı olmaya ve talaseminin önlenmesi, toplum sağlığının kalkındırılması için herkesi işbirliğine davet ediyoruz.

Talasemi taşıyıcılığı bir hastalık değildir ve hastalığa dönüşmez; talasemi taşıyıcılığı kalıtsal bir özelliktir. Talasemi evliliğe engel değildir. Sağlıklı bir çocuk sahibi olmak için, evlilik öncesi mutlaka talasemi testi yaptırınız.

Çünkü sağlıklı bir çocuk mutlu bir ailenin temelidir ve talasemili olmak çocuklarımızın kaderi değildir. 08.05.2019

  • 122290,talasemijpg (1).png