overlay

26 Ekim Hasta Hakları Günü

Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumluluklarını bilmesi ilke ve kuralıdır. Daha iyi bir sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklarla ilgili toplumda bilinç oluşturması açısından her yıl 26 Ekim tarihinde günün anlam ve önemine binaen çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

 Sağlıklı olma hakkı kişinin yaşamında sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesine vurgu yaparken; hasta hakkı, kişinin sağlıklı olma durumunu yitirdiğinde, yani hasta olması "özel" durumunda bireysel haklarının gözetildiği, yeterli ve kaliteli tıbbi bakım alarak yeniden sağlığını kazanmasına işaret eder.

Bu kapsamda Fırat üniversitesi hastanesi, Fethi SEKİN şehir hastanesi, İlçe hastanelerimiz, özel hastaneler ve toplum sağlığı merkezlerimizde bulunan hasta hakları birimleri tarafından yapılan hasta hakları ihlalleri ile ilgili başvurular değerlendirilip çözüme kavuşturulmaktadır. Ancak kısmen de olsa yerinde çözülemeyen, İl Sağlık Müdürünün başkanlığında bir başkan, bir başkan yardımcısı, Valinin görevlendirmiş olduğu bir vatandaş, tüketici hakları derneği başkanı, sendika temsilcisi, oda başkanı ve hasta hakları il koordinatöründen oluşan kurula sevk edilen şikâyetler bu kurul tarafından detaylı görüşülüp değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır. Tavsiye niteliğinde alınan karar ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir. Herhangi bir ihmal ve ihlal tespit edilmesi durumunda personel hakkında gerekli soruşturma yapılır. Yapılan soruşturma neticesinde suç unsuruna rastlanması halinde idari ve disiplin yaptırımına gidilir.

Bu hak ve yükümlülüklerin gerek sağlık çalışanları ve gerekse tüm vatandaşlar tarafından bilinmesi ve toplumsal bir bilinç oluşturulması açısından bu tür faaliyetlerin yıl boyu gündemde tutulması temel prensibimizdir.25.10.2019