overlay

İl Sağlık Müdürümüz Tarafından Pandemik İnfluenza İl Hazırlık Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

İl Sağlık Müdürlüğümüzce Cumhurbaşkanlığı küresel grip salgını genelgesi doğrultusunda pandemi durumuna hazırlıklı olmak ve pandeminin toplumdaki etkisini en aza indirmek amacıyla Pandemik İnfluenza (Küresel Grip Salgını) İl Hazırlık Koordinasyon toplantısı düzenlendi.

12.11.2019 Salı günü Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Uhud Emre KOYUNCU başta olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüz idarecileri, ilimizdeki kamu kurumu pandemi kurulu üyeleri ve ilgili birim sorumluları katıldı.

Vali Yardımcısı Uhud Emre KOYUNCU’nun açılış konuşması ile başlayan toplantıda İl Sağlık Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ali ATAR tarafından detaylı bir sunum gerçekleştirildi.  Sunumda Pandemi sırasında yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve pandeminin toplumdaki etkisinin azaltılması, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının pandemiye yönelik görev ve sorumluluklarının neler olduğu hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Ayrıca olası bir pandemi sırasında ulusal koordinasyon, kamu ve özel kuruluşlar arasındaki işbirliği, kuruluşların görev ve sorumlulukları, yapılması gereken çalışmaları belirlemek ve etkili bir influenza pandemisine cevap vermek yanında pandemi faaliyet planlarının hazırlanmasında İl Sağlık Müdürlüğümüzün üstleneceği rol hakkında katılımcılara bilgi verildi ve  pandemi konulu eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çeşitli kararlar alındı. 13.11.2019

  • 1.JPG
  • 2.JPG