BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ
22 Kasım 2019

27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Uygulayıcı Personel Başlıklı 10. Maddesinde, “uygulayıcı olarak çalıştırılacak personel Bakanlıkça belirlenen eğitime katılmış ve sertifika almış kişilerden oluşur.” denilmektedir.Bu kapsamda; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından eğitim vermeye yetkilendirilen Çevre Sağlığı Birimimiz tarafından 24/25/26 Aralık 2019  tarihleri arasında Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Misafirhanesi Toplantı Salonunda 3 gün sürecek eğitim planlanmıştır. Eğitim ücreti 146 TL olup, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Hesabı Elazığ T.C. Halk Bankası Elazığ Şubesi IBAN NO: TR650001200933100006100037 nolu hesaba yatırılacaktır. (Banka dekontuna katılımcı adı, Kimlik No ve 180.514 kodlu “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Ücreti” ibaresi eklenecektir.) Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar Elazığ İl Defterdarlığına; katılımcı adı, kimlik no belirtilerek 180.857 kodlu Biyosidal Ürün Uygulayıcı belge ücreti 15 TL yatıracaklardır. Eğitime katılmak isteyenlerin ekteki örnek dilekçe ve istenen belgelerle Müdürlüğümüze 20.12.2019 tarihi mesai bitimine kadar başvurması gerekmektedir. Uygulayıcı eğitimine katılacakların en az ilkokul mezunu olma kaydıyla müracaatları kabul edilecektir.Eğitime katılacakların konaklama, yemek vb. giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır. Katılımcıların; eğitime derslere devamı esastır. 3 veya daha fazla derse katılmayan adayın eğitimi sonlandırılacak ve sınava alınmayacaktır. Eğitim sonunda yapılacak sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alınması koşuluyla sertifika verilecektir. 22.11.2019

Ayrıntılı Bilgi :

Metin ERTEN : 05071012399

Hicran  ERDEM : 05446033150

Örnek dilekçe İçin Tıklayınız...!