2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
02 Nisan 2021

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olup, tüm dünyada olduğu gibi  Ülkemizde de Otizm konusunda çeşitli etkinliklerle toplumda farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. Otizm Spektrum Bozukluğu, belirtileri yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan gelişimsel bir bozukluktur. Genel olarak dil gelişiminde gecikme ve tekrarlayıcı davranışlarla seyreder. Duygusal ve sosyal gelişim problemleri sıklıkla ilk iki yılda görülmeye başlar. Tekrarlayıcı davranışları ise 18 aylıktan sonra başladığı görülmektedir.

      Otizmin belirtileri:

•     Göz teması kısıtlıdır.

•     Çevresindeki kişilere karşı ilgisizdir, kendi başına kalma eğilimindedir.

•     Sallanmak, kendi etrafında dönmek gibi basmakalıp, tekrarlayıcı davranışlar sergiler.

•     Genellikle dönen ve ışıklı cisimlere aşırı ilgi gösterir.

•     Oyuncakları amacına uygun oynamaz, onun yerine sıraya dizer, döndürür. Dokunma, ışık ve sese karşı aşırı hassasiyeti olabilir.

•     Değişikliklerden hoşlanmaz, böyle durumlarda aşırı tepki gösterebilir.

•     Bir nesneye karşı takıntılı derecede bağlanabilir.

•     İsmi ile seslendiğinizde çoğu zaman dönüp bakmaz, duymuyormuş gibi davranır.

•     Yaşıtlarının oynadığı oyunlarla ilgilenmez, onların oyunlarına katılmaz.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan ve halen yürütülmekte olan ‘Tarama ve Takip Programı’ ile otizmde erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon zincirinin kurulması amaçlanmaktadır Bu program kapsamında Aile Hekimleri tarafından 18-36 ay arasındaki çocukların otizm riski açısından taramaları yapılmaktadır.  Özellikle Aile hekimlerimiz tarafından taranan ve riskli olarak değerlendirilen çocukların çocuk ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına muayene olmaları erken tanı açısından çok önemlidir. Otizmin tedavisi erken ve yoğun eğitimdir.