Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Duyurusu Yeniden Güncellenmiştir. 17.05.2021
17 Mayıs 2021

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ

 

Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden biyosidal ürün uygulayıcı eğitiminin Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılacaktır.

Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi için 30 Mayıs 2021 tarihine kadar bağlı bulunduğunuz İl’in İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

 EĞİTİM YERİ VE ADRESİ

  • Eğitimcilerin 15 Haziran 2021 tarihinde başlayacak olan online eğitime Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr. adresinden "Eğitimler Başlığı" içinde yer alan USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzumuzu inceleyerek "Hesabım Başlığı" nda yer alan "Kayıt Ol" dan kayıtlarının yapılması ve işlemler esnasında söz konusu adreste de yer alan kılavuzun kullanılması ve eğitimden önce dilekçelerinde belirtilen mail adreslerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
  • Başvuru yaptığınız ilin İl Sağlık Müdürlüğü (Uygulama eğitimi Temmuz ayı içerisinde)

 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLMES GEREKEN EVRAK LİSTESİ 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİNE KATILMAK İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

§ Genel Müdürlüğümüz 2020 yılı fiyat tarifesine göre İl Sağlık Müdürlüğünce, Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı Kanun Gereğince Ücretlendirilecek Olanların Dökümü ve Hizmet Bedelleri Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi ücreti 197 TL’nin İl Sağlık Müdürlüğü döner sermaye hesabına yatırıldığına dair; üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın Banka şubelerinden Merkez Bankası hesabına EFT yapılması, kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının, (Bu ücret için başvuru yapılan İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşülerek yatırılması gerkmektedir)

§ Maliye Bakanlığının Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz 2020 yılı fiyat tarifesine göre T.C. Merkez Bankası nezdinde TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 IBAN hesabına 22 TL sertifika ücretinin yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın Banka şubelerinden Merkez Bankası hesabına EFT yapılması, kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının,

§ Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanının örneğinin,

§ Diploma veya geçici mezuniyet belgesin fotokobisi (aslı görülmek kaydıyla) veya e devlet çıktısı örneğinin,

§ Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf.

İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ...!