6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu
16 Kasım 2021

6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Duyurusu

 Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu halk sağlığı sorunlarındandır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından antibiyotik direnci konusunda farkındalık oluşturulması ve sağlık profesyonelleri, politika yapıcılar ve halk arasında iyi uygulamaların teşvik edilmesi amacı ile 18 Kasım’ı içine alan hafta “Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası” olarak belirlenmiştir. Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Programı kapsamında öncelikli faaliyet alanlarımızdan biri olan antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması çalışmaları ve “Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası” etkinliği kapsamında akılcı antibiyotik kullanımı konusunun ele alınacağı “6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu” 18 Kasım 2021 tarihinde saat 09:30’da çevrim içi olarak düzenlenecektir.

Tüm hekimlerimiz, eczacılarımız ve sağlık çalışanlarımız davetlidir.

Bağlantı ve kayıt adresi için Link : https://titck.secondlife.com.tr/

18 Kasım 2021 Sempozyum Programı