İl Sağlık Müdürlüğümüz Tarafından İl Verem Kontrol Kurulu Toplantısı düzenlendi
16 Aralık 2021

İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından İl düzeyinde tüberküloz kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve sorunlarının değerlendirildiği “İl Verem Kontrol Kurulu Toplantısı “ gerçekleştirildi.

15.12.2021 tarihinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanımız Dr Abdulkadir KANTARCIOĞLU, Başkanlığında düzenlenen toplantıya; Tüberküloz İl Koordinatörü, ilimizdeki özel ve kamuya ait hastaneler ile  paydaş kurumların konuyla ilgili temsilci ve yetkililer katıldı.

Toplantıda yapılan sunumda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kronik ve bulaşıcı hastalıkların ekonomik ve psiko-sosyal kayıplara da neden olduğu, uzun süreli tedavilerin düzenli sürdürebilmesi için sosyal ve ekonomik destekler verilmesi gerektiği vurgulandı.  Ortaya çıkan problemlerin aşılabilmesi ve hizmetlerin standart hale getirilebilmesi için bu sürecin hem takip edilmesi hem de paydaşların çok iyi koordine edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirilmede bulunuldu.

Bilindiği üzere Tüberküloz halen ülkemizde ve dünya genelinde önemli bir halk sağlığı problemidir. Tüberküloz hava yolu ile bulaşan, başta akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilen bulaşıcı bir hastalıktır ve tüm dünyada ilk on ölüm sebebi arasında yer almaktadır.

  • 1.jpg
  • 2.jpg