Bağımlılıkla Mücadele 2022 Yılı İlk 6 Aylık İl Eylem Planı
24 Ocak 2022

İl Sağlık Müdürlüğümüzün sekretaryasını yürütmekte olduğu Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu (BMİKK),  2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Bağımlılık ile Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde, 30.12.2021 tarihinde ilimiz Valisi Dr. Ömer TORAMAN başkanlığında toplandı.

Güncel konuların tartışılarak hızlı ve etkili kararların alınması ve uygulanması için belli aralıklarla gerçekleştirilen 2021 yılının son toplantısına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve üst düzey temsilcileri katıldı.

Bilindiği üzere Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun temel amacı şimdi ve gelecekte daha güçlü bir Türkiye için bağımlı değil, bedenen ve ruhen sağlıklı nesillere ihtiyaç olduğu ve bunun için de tüm bağımlılıklarla ayrım gözetilmeksizin topyekûn mücadele edilmesi konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaktır.  Bu kapsamda bağımlıkla daha etkin ve kararlı mücadele sağlanabilmesi için bir dizi kararlar alınarak yürürlüğe konulmaktadır. Bu kapsamda bağımlılıkla topyekun mücadele için ilimiz genelindeki tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanmış olan 2022 yılı ilk altı aylık eylem planı  kurul kararıyla yürürlüğe konulmuştur.

2022 Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı İçin Tıklayınız...!