Elazığ’da Kullanılmayan Ve Miadı Geçmiş Atık İlaçlar Eczanelerde Toplanacak
04 Mart 2022

İl Sağlık Müdürlüğümüz, Belediye Başkanlığı ve Elazığ Eczacı Odası Başkanlığı tarafından kullanılmayan ilaçların değerlendirmeye tabi tutularak, miadı dolmuş ilaçların toplanıp, lisanslandırılmış tesislerde imha edilmesi konusunda "Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Bertaraf Edilmesi Protokolü" imzalandı.

 12.07.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği gereği, Elazığ Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğümüz ile Elazığ Eczacılar Odası Başkanlığı tarafından halk sağlığını, doğayı ve çevreyi korumaya yönelik işbirliği yapılacaktır. Proje, herhangi bir sebeple vefat eden hastalardan kalan, hekimin artık kullanımını tavsiye etmediği veya benzeri sebeplerle evlerde kalan miadı dolmuş atık ilaçların çöplere atılması veya lavabolara dökülmesi sonucu doğaya karışmasıyla çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

 Uygulamaya konulan proje gereği Elazığ Eczacılar Odası Başkanlığı’nın il genelinde Atık İlaç Toplama Eczanelerini belirleyecektir. Belirlenen eczanelere Sıfır Atık Yönetmeliğinin 14/3(ç) maddesine uygun olarak, “paslanmaz metal veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış, kapaklı, kapakları kilitlenir, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasar görmesine veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi kolay, içerisine atık atıldıktan sonra tekrar alınmasına imkân vermeyecek şekilde teşkil edilir ve üzerinde “Atık İlaç” ibaresi bulunan” ve EK-3’de teknik detayı verilen biriktirme ekipmanlarını tüm eczanelerine yerleştirmekle yükümlü olacaktır.

 İl Sağlık Müdürlüğümüz, Belediye Başkanlığı ile birlikte projeyi yürütmek ve koordinasyonu sağlamakla yükümlü olacaktır.  İl Sağlık Müdürlüğüz, eczane çalışanlarının bilgilendirilmesi, toplama kumbaralarına doğru atıkların atılmasının sağlanması ve vatandaşlar dışında eczaneye ait ilaçların kumbaralara atılmaması ile beraber,  eczaneye ait ilaçların kumbaraya atılmaması amacıyla gerekli denetimleri yapmak ve atık ilaçların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik eğitimler düzenleyecektir.

 Vatandaşların belirlenen noktalara yerleştirilen atık ilaç toplama kumbaralarına attığı ilaçlar, Elazığ Belediye Başkanlığı tarafından eczanelerden usulüne uygun alınarak, Belediye’ye ait Atık Getirme Merkezinde mevzuatlara uygun şekilde depolayacaktır.Atık ilaçların eczaneler tarafından toplanması konusunda halkı bilinçlendirmeye yönelik her türlü afiş, duyuru, broşür, ilan vb. görselleri hazırlayacak olan Belediye Başkanlığı, toplanan atık ilaçların bertarafı için nakliye ve bertaraf bedelini karşılamakla yükümlüdür olacaktır. Ayrıca projenin uygulanması sırasında ortaya çıkan tüm masraflar (torba ve gerektiğinde eczaneler haricinde bırakılacak konteynerlerin temini, atık ilaçların sevkiyatı, bertarafı, vb.) Belediye Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.

YAZILI BASIN        :

GÖRSEL BASIN      :


  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg