2022 Yılı Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi Duyurusu
21 Mart 2022

2022 Yılı Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27’ nci maddesine istinaden, Mayıs ayı içerisinde Ankara İlinde “Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi” yapılması planlanmaktadır.

Mesul müdür sertifika süresi 31.12.2022 tarihi itibari ile 10 yılı dolan ya da bu tarihe kadar dolacak olan mesul müdürlerin 22.04.2022 tarihine kadar Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne güncelleme eğitimi için gerekli belgeler ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Eğitim yeri, tarihi ve katılımcı listeleri web sayfamızda https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa”  ilan edilecektir.

KATILIMCILARIN GÜNCELELEME EĞİTİMİ İÇİN

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE VERMESİ GEREKEN BELGELER

 1- Mesul Müdür Sertifikasının fotokopisi (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aslı görülerek onaylanmalıdır.)

2- "Biyosidal ürünler mesul müdür güncelleme eğitim bedeli (8 saat)" Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41 IBAN hesabına eğitimcinin ad/soyadının ve mesul müdürlük güncelleme eğitimi için yatırıldığına dair 840 TL dekont aslının,

3- TC kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı fotokopisi (İl Sağlık Müdürlüğü  tarafından aslı görülerek onaylanmalıdır.)

4- Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte İl Sağlık Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Not: Mesul Müdürlük ve güncelleme eğitimi ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için 0312 565 52 15 nolu telefona iletebilirsiniz.