Öğrenci Staj Başvuru Duyurusu
16 Mayıs 2022

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü’ne kariyer kapısı üzerinden yapılan staj başvurularında zorunlu staj harici başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Öğrencilerden istenen belgeler :

 

1-öğrenci belgesi ve kimlik fotokopisi

2-Staj yapılacak yerin işyeri hekimliğinden alınacak sağlık raporu

3-Okulu tarafından yapılmış iş kazası sigortası ve sgk bildirgesi

4-Staj sözleşmesi

5-İşyerinin anlaşmalı olduğu banka İban No :