14 Kasım Dünya Diyabet Günü
14 Kasım 2022

 

14 Kasım Dünya Diyabet Günü

•        Dünya çapında milyonlarca diyabetli insan diyabet bakımına erişemiyor.

•        Diyabetli kişiler, durumlarını yönetmek ve komplikasyonlardan kaçınmak için sürekli bakım ve desteğe ihtiyaç duyarlar.

Aşağıdaki hizmetler için daha fazla beklenilmemelidir:

•        Tüm diyabetli bireylere ihtiyaçları olan ilaç, teknoloji, destek ve bakım hizmetleri erişilebilir olmalıdır.

•        Hükümetler diyabet bakımı ve önleme için gerekli yatırımları artırmalıdırlar.

Önemli Bulgular:

IDF Diyabet Atlası, diyabetin küresel etkisine ilişkin en son rakamları, bilgileri ve projeksiyonları sağlamaktadır.

2021'de 537 milyon yetişkin (1'den 10'u) diyabetle yaşamaktadır. Bu sayının 2030'da 643 milyona ve 2045'te 783 milyona çıkması beklenmektedir.

Diyabetli 2 yetişkinden 1'i (%44) tanı almamıştır (240 milyon). Bunların çoğunluğu tip 2 diyabetlidir.

Diyabetli 4 kişiden 3'ünden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır.

541 milyon yetişkin tip 2 diyabet geliştirme riski altındadır.

1,2 milyondan fazla çocuk ve ergen (0-19 yaş) tip 1 diyabetle yaşamaktadır.

Diyabet 2021'de 6,7 milyon ölüme neden olmuştur.

Diyabet 2021'de sağlık harcamalarında en az 966 milyar dolardan sorumludur, bu rakam sağlık hizmetlerine harcanan küresel toplamın %9'udur.

Her 6 canlı doğumdan 1'i (21 milyon) gebelikte yüksek kan şekerinden (hiperglisemi) etkilenir.

Dünyada her 10 yetişkinden birinin, yaklaşık 537 milyon insanın halen diyabetle yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu kişilerin neredeyse yarısı diyabetli olduklarını bilmemektedir. Bu durum sağlık sistemlerine ek yük getirmektedir.

Sağlık profesyonelleri diyabeti nasıl erken tespit edip teşhis edeceklerini bilmeli ve diyabetli kişilere mümkün olan en iyi tavsiye ve bakımı sağlamak için sahip oldukları kısıtlı zamanı en iyi şekilde değerlendirmelidir.

Zamanın %95'inden fazlasında diyabetle yaşayan insanlar kendilerine bakıyorlar. Durumlarını anlamak ve sağlıklı kalmak ve komplikasyonlardan kaçınmak için gerekli olan günlük öz bakımı gerçekleştirmek için sürekli eğitime erişmeleri gerekir.

YARINI KORUMAK İÇİN EĞİTİM

Diyabetten etkilenen insan sayısındaki artış, sağlık sistemlerine ek yük getirmektedir. Sağlık çalışanları durumu nasıl erken tespit edip teşhis edeceklerini bilmeli ve mümkün olan en iyi bakımı sağlamalıdır. Diyabetle yaşayan kişilerin durumlarını anlamak, sağlıklı kalmak ve komplikasyonlardan kaçınmak için gerekli olan günlük öz bakımlarını yapabilmeleri için sürekli eğitime erişmeleri gerekir.

2021-23 Dünya Diyabet Günü kampanyasının ikinci yılının teması yarını korumak için eğitimdir. Etkinlikler sağlık profesyonelleri ve diyabetle yaşayan insanlar için kaliteli diyabet eğitimi ihtiyacına daha iyi erişimi vurgulamaya odaklanacaktır.

 

Diyabetle ilgili tüm insanlar için öğrenme fırsatlarını kolaylaştırmak önemlidir. Bakanlığımız tarafından da aile hekimlerine yönelik Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi içinde yer alan “Aile Hekimlerine Yönelik Diyabet Yönetimi Eğitimi”  bulunmaktadır.

 

         T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan  “Türkiye Diyabet Programı”  uygulanmaktadır.

 “Türkiye Diyabet Programı”nda diyabet hastalığı ile ilgili genel bilgiler özetlenmiş, diyabetin Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar;

•        Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak,

•        Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak,

•        Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak,

•        Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek,

•        Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir.

Yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda ülkemizde diyabet bakımına erişimin artırılması için birinci basamakta kronik hastalık yönetim platformu kapsamında aile hekimleri tarafından hedef nüfuslarında yapılacak diyabet tarama ve izlemleri ile etkin diyabet bakımına erişim artırılması hedeflenmektedir.

Ayrıca Diyabetin önlenmesinde önemli yer tutan sağlıklı kilonun korunması için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması için Yetişkinlerde ve Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2019-2023 tüm paydaşlarla birlikte uygulanmaktadır.

Kasım ayında savunuculuk ve farkındalık faaliyetlerini bilgilendirmek için mevcut dökümanlara “https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-anasayfa.html” ulaşılabilmektedir.