İl Sağlık Müdürlüğümüz Tarafından İl Verem Kontrol Kurulu Toplantısı Düzenlendi
20 Aralık 2022

İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından İl düzeyinde tüberküloz kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve sorunlarının değerlendirildiği “İl Verem Kontrol Kurulu Toplantısı “ gerçekleştirildi.

Tüberküloz kontrol faaliyetlerinin il düzeyinde kesintisiz bir şekilde yürütülmesi ve yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla 15.12.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğümüzde düzenlenen toplantıya idarecilerimiz, birim sorumlusu hekimlerimiz, Tüberküloz İl Koordinatörü, ilimizdeki özel ve kamuya ait hastanelerin ve paydaş kurumların konuyla ilgili temsilcileri katıldı.

Toplantıda yapılan sunumda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kronik ve bulaşıcı hastalıkların ekonomik ve psiko-sosyal kayıplara da neden olduğu, uzun süreli tedavilerin düzenli sürdürebilmesi için sosyal ve ekonomik destekler verilmesi gerektiği vurgulandı.  Ayrıca ortaya çıkan problemlerin aşılabilmesi ve hizmetlerin standart hale getirilebilmesi için bu sürecin hem takip edilmesi hem de paydaşların çok iyi koordine edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirilme ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Halen ülkemizde ve dünya genelinde önemli bir halk sağlığı problemi olan tüberküloz hava yolu ile bulaşan, başta akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilen, önlenebilir ve tedavi edilebilir bulaşıcı bir hastalıktır.

  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg