Eski Hükümlü/TMY Statüsünde Sürekli İşçi Olarak İstihdam Edilmek Üzere Sözlü Sınav İçin Evrak Teslim Edecek Adayların Dikkatine!
01 Mart 2023

Sağlık Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek ve ücretleri merkezî yönetim bütçesinden ödenmek üzere, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında, ilgi (a) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan temizlik hizmetleri meslek alanında sürekli işçi kadrosuna alım yapılması ilgi 21.12.2022 tarihli ve E-84873901-902.02-593 sayılı Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda İlimiz için aşağıdaki listede asil olarak belirlenen adayların başvuru belgelerini aşağıda belirtilen tarihler aralığında Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Çaydaçıra Mah. Korgeneral Hulusi Sayın Cad.No:14/1 23270 ELAZIĞ adresindeki Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Atama ve Özlük Birimine şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

10 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmeyen başvuru belgeleri dikkate alınmayacaktır.

Sınav Takvimi
Evrak Teslimi: 06/03/2023 - 10/03/2023
Sözlü Sınav : 22 Mart 2023 Saat : 09:30
Yer : İl Sağlık Müdürlüğü Misafirhanesi

Sınava Alınacak Adaylardan İstenecek Başvuru Belgeleri.pdf
ESKİ HÜKÜMLÜ ASİL LİSTE.xlsx