10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü
10 Eylül 2023

10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü

Dünya İntiharı Önleme Günü, Dünya Sağlık Örgütü’nün işbirliğiyle Uluslararası İntiharı Önleme Derneği’nin bir girişimi olarak 2003 yılından bu yana düzenlenmekte olup intihar eğilimi olan kimselerin yardım almalarını kolaylaştırmak ve toplumun bu konudaki duyarlılığının arttırılması hedeflenmektedir. Dünya İntiharı Önleme Gününün 2023 yılındaki teması Uluslararası İntiharı Önleme Derneği tarafından “Harekete geçerek umut yaratmak “ olarak belirlenmiştir.

Dünyamızda hızla değişen yaşam koşulları bireyleri ve toplumları derinden etkilemektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında yer aldığımız gerçeği içinde, olağan dışı durumlar, terör saldırıları, ekonomik krizler, afetler ve Covid-19  pandemisiyle  ile birlikte bireyler daha da zor koşulları göğüslemek zorunda kalmaktadırlar. Toplumsal değişim sürecinde değişikliklere uyum sağlamak, pek çok değişkeni içinde barındıran bir durum olup bireyler için kriz potansiyeli oluşturmaktadır.

1
0 Eylül İntiharı Önleme Günü  kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü olarak 8.09.2023 tarihinde ilimizde faaliyet veren bir alışveriş merkezinde vatandaşlarımıza yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmetleri hakkında ve İlimizde hizmet veren hastanelerin Psikiyatri servisleri başta olmak üzere Sağlıklı Hayat Merkezlerinin Psikolojik Danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.. Psikolojik Dayanıklılık hakkında el broşürü dağıtılmıştır