Aile Hekimliği Muvafakat Yazıları ve Başvuru Belgeleri
06 Ekim 2021Muvafakat Yazıları:

1. 26.03.2013 tarihli ve 34050 sayılı Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu yazı 

2. 05.11.2012 tarihli ve 929 sayılı Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu yazıda yapılan değişiklileri içeren yazı 

3. Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu  05.11.2012 tarihli ve 929 sayılı yazı (eski hali)

4. 23.09.2013 tarihli ve 104296 sayılı Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu yazı 

Ek Yerleştirme Başvuru Belgeleri:

A Bendine göre müracaat edecek hekimler için TIKLAYINIZ.

B Bendine göre müracaat edecek hekimler için TIKLAYINIZ.

C Bendine göre müracaat edecek hekimlerden sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev yapanlar için TIKLAYINIZ.

C Bendine göre müracaat edecek hekimlerden Görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü,kamu hastaneleri birliği genel sekreteri,halk sağlığı müdürü,Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinden fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler için TIKLAYINIZ.

C Bendine göre müracaat edecek hekimlerden Takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile;yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri için TIKLAYINIZ.

C Bendine göre müracaat edecek hekimlerden 25/01/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler için TIKLAYINIZ.

C Bendine göre müracaat edecek hekimlerden  il sağlık müdürü,müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden idari görevlerinden ayrılmaları Bakanlıkça uygun görülmeyenler için TIKLAYINIZ.

D Bendine göre müracaat edecek sağlık bakanlığı dışındaki kurumlardan başvuran hekimler için TIKLAYINIZ.

D Bendine göre müracaat edecek Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışan hekimler için TIKLAYINIZ.