TÜRKİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROFİLİ ARAŞTIRMASI
16 Mart 2018


TÜRKİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROFİLİ ARAŞTIRMASI

Ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerini gelişmiş ülkelerin düzeyine yükseltmek, ağız ve diş sağlığı hastalıklarının prevalans ve insidansını belirlemek, ilgili risk faktörlerine ilişkin verileri analiz etmek ve bölgesel ve ulusal programların yapılmasında gereken veri tabanını oluşturmak amacıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülecek olan “Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profili Araştırması (TADSAP)” ile ilgili çalışmalarda bilimsel ve teknik destek sağlamak amacıyla  “Ağız ve Diş Sağlığı Bilimsel Danışma Komisyonu” oluşturulmuştur

Temel ağız diş sağlığı saha araştırmaları toplumların ağız sağlığı durumlarını ve gerekli tedavilerin neler olduğunu en sağlıklı şekilde ortaya çıkaran araştırmalardır. Bu araştırmalar bölgesel ve ulusal ağız sağlığı programlarını oluşturmada ve ağız bakımı için gerekli personel sayısını planlamada temel veri tabanı sağlar. Ayrıca; tespitlerin ve alınan önlemlerin etkilerini değerlendirmek ve yeni hedefler oluşturabilmek için bu çalışmaların belirli aralıklarla tekrarlanmaları gereklidir.

En son 2004 yılında yapılan “Türkiye Ağız-Diş Sağlığı Profili” çalışmasında, 12 yaş grubunda DMFT (çürük, kayıp, dolgulu diş) indeksi, gelişmiş ülkelere göre oldukça yüksek olarak tespit edilmiştir. 2016 yılı TÜİK verilerine göre, ağız ve diş hastalıkları,  0-6 yaş grubu çocuklarda ilk beş hastalık arasında, 7-14 yaş grubunda ise %23,4 ile ilk sırada yer almaktadır.

Bu bilgiler doğrultusunda, 2018 yılında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve belirli üniversitelerle işbirliği içerisinde yürütülecek bir saha çalışması planlanmaktadır.          

Bu çalışmada TÜİK’ den alınan kümelerde her yaş grubundan 2.134 kişinin altına düşmemek üzere toplamda en az 10.670 kişiye ulaşılması hedeflenerek DSÖ’ nün önerdiği (5-12-15-35/44 ve 65/74) indeks yaş gruplarına ulaşılacaktır.   

73 ilde yapılacak olan araştırmada görev yapacak diş hekimi ve yardımcı sağlık personeline (30 Ekim -03 Kasım 2017 ) ve (13 Kasım-17 Kasım 2017 ) tarihleri arasında Ankara ilinde 4 grup halinde (100 diş hekimi ve 100 yardımcı sağlık personeline) önce teorik eğitim ardından ADSM’ ler de kalibrasyon eğitimleri verilmiştir.

Bu kapsamda;İlimiz Merkez Mustafa Paşa Mahallesi ve Çaydaçıra Mahallesi, Kovancılar Bahçelievler Mahallesi ve Sivrice ilçesi Gölbaşı hedef kitle olarak seçilmiştir. İçişleri Bakanlığı, illerde yapılacak olan saha çalışması hakkında bilgilendirilmiş olup uygulamalar sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için il emniyet müdürlüğü, İl jandarma komutanlığı ve ilgili muhtarlıklara uygulama hakkında resmi yazı gönderilmiştir.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Birimi koordinasyonunda 19 Mart da başlayacak olan uygulama maksimum üç ay içinde tamamlanması öngörülmektedir.

İlgili paydaşlara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.