overlay

Sağlık Müdürlüğümüzde Çocuk İzlem Ve Toplum Ruh Sağlı Merkezi Konulu Toplantı

Sağlık Müdürlüğümüz de Çocuk İzlem Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışmalarının konu edildiği bir toplantı düzenlendi.

27.06.2018 Çarşamba günü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı Ruh Sağlı Birimi tarafından Müdürlüğümüz Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya;  idarecilerimiz, paydaş kamu kurumu temsilcileri ile müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimizden ilgili birim çalışanları katıldı.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde yapılan toplantı da ; TRSM nin iş ve işleyişi yanında ilgili birimlere personel temini hakkında görüş alış verişinde bulunulurken, katılımcılar tarafından her iki birimin ileriye dönük planlamaları ele alındı ve önerilerde bulunuldu.27.06.2018


  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg