Aile Hekimlikleri Birimlerinde Ücretsiz Check-Up Uygulaması Başladı
05 Eylül 2018

Bilindiği üzere; 2010 yılından beri ülkemiz genelinde uygulanmakta olan aile hekimliği uygulaması ile her kişinin bir aile hekimi olması ve bireylerin yalnızca bir hastalık çerçevesinde değil,bütüncül bir yaklaşımla, sağlık açısından ortaya çıkabilecek riskler, mevcut sağlık şartları,psiko-sosyal çevre ve varsa diğer akut veya kronik sağlık sorunları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır.

            06/06/2018 tarihli ve 1278 sayılı Makam Onayı ile 2015 yılında Mülga Türkiye Halk Sağlığı

Kurumu tarafından yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık muayene- leri ve Tarama Testleri Rehberi” doğrultusunda; sağlıklı görünen insanların görüşme, fizik muayene, laboratuvar tetkikleri, bağışıklama programları gibi bir dizi standart işlem kullanılarak yaşa, cinsiyete ve risk gruplarına göre belli aralıklarla değerlendirilmelerini içeren ve ulusal programlarımıza göre zorunlu olarak yapılması gereken taramalardan oluşan periyodik sağlık muayenesine fırsat oluşturacak şekilde, genel sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi ve ülke kaynaklarının sağlık harcamalarında doğru ve etkin kullanılabilmesini sağlamak amacı ile, MHRS üzerinden randevu alınarak, aile sağlığı merkezlerinde check-up uygulaması yapılacaktır.

Bu kapsamda;

1) 18 yaş altı kişilere bebek, çocuk ve ergen izlem protokollerine göre uygulama yapılacaktır.

2) 18 yaş üzeri yetişkinlere, ekte yer alan tablo doğrultusunda; sigara kullanımı

sorgulanması, ağırlık, boy, bel çevresi ve kan basıncı ölçümü ile açlık plazma glukozu,

trigliserid, HDL, LDL, total kolesterol, kreatinin, TSH, ALT, tam kan , TİT, EKG ve

kanser tarama programlarına göre gerekli muayene ve tetkikler yapılacaktır.

3) Tetkiklerin belirtilen sıklıklarda yapıldığı tespit edildiği takdirde tekrarı yapılmayacaktır.

4) Check-up uygulaması ile taranmakta olan hastalıklara ait önceden tanı almış kişiler,

tarama programından çıkarılarak takip programına alınacaktır

Check-up Uygulaması EK-1


Check-up Uygulaması_EK-2