Elazığ Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Turizmi Değerlendirme Çalıştayı

17 Eylül 2018